Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön palvelut

Palveluita ovat asumispalvelut ja psykososiaaliset kuntoutuspalvelut. Asumispalveluihin kuuluu palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja nuorten tuettu asuminen. Psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut pitävät sisällään kuntoutusohjauksen ja tukiasumisen, päivä- ja ryhmätoiminnan, työtoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, psykofyysisen fysioterapian ja Tukipisteen matalankynnyksen keskusteluavun.

 

Palveluasuminen osana mielenterveystyötä

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö järjestää palveluasumista päijäthämäläisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Säätiö tuottaa palveluasumista, tehostettua palveluasumista sekä nuorten tuettua asumista. Säätiöllä on kolme palveluasumisen yksikköä ja yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Asukkaalla on oma asunto jokaisessa säätiön palveluasumisyksikössä. Tiloissa, henkilökuntamitoituksissa ja toiminnan sisällössä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamaa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskevaa kehittämissuositusta sekä Valviran valtakunnallista mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluja koskevaa valvontaohjelmaa.

Palveluasumisen tavoitteena on ensisijaisesti asukkaan yksilöllisen kuntoutumisen mahdollistaminen tuen ja ohjauksen avulla. Palveluasumisessa pyritään huomioimaan ympäristön kodikkuus ja viihtyisyys, turvallisuus ja riittävä yksityisyyden toteutuminen. Palveluissa huomioidaan myös yhteisöllinen kuntoutus, joka tarkoittaa monipuolista yhteistä toimintaa ja vastuun jakamista yksikön yhteisissä askareissa.

Palvelun piiriin hakeutuminen tapahtuu kotikunnan tai Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sosiaalitoimen kautta. Palveluasumisen maksut muodostuvat vuokrasta ja palveluista.

Jokaisen asukkaan kanssa laaditaan kirjallinen vuokrasopimus ja henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma palveluasumisen ajalle. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti yhdessä asukkaan ja hänen verkostonsa kanssa.

Palvelu- ja tehostetussa palveluasumisessa huomioidaan myös asukasdemokraattiset periaatteet ja käytännöt, joiden avulla harjoitellaan ryhmään kuulumista, vaikuttamista ja osallistumista. Lisäksi seurataan asukkaan terveydentilaa ja lääkehoitoa yhdessä asukkaan hoitavan tahon kanssa. Yksiköt ovat päihteettömiä yksiköitä. Tämä tarkoittaa asukkaiden päihteettömyyden valvomista ja ohjaamista päihteettömään elämäntapaan.

Palveluasumisen palvelujohtajana toimii Sami Metsäranta, p. 040 534 7125, sami.metsaranta(at)phsps.fi.

 

Psykososiaalinen kuntoutus sosiaalisen kuntoutuksen muotona

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö tuottaa päijäthämäläisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille heidän sosiaalista kuntoutumistaan tukevia psykososiaalisen kuntoutuksen palveluita. Palvelut on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille, joilla on kuntoutumista vaativa mielenterveyden sairaus. Palvelujen tarkoituksena on edistää ja tukea palvelunkäyttäjän psykososiaalista ja fyysistä hyvinvointia ja vahvistaa osallisuutta. Tavoitteena on palvelunkäyttäjän elämän- ja arjen hallinnan lisääntyminen, toimintakyvyn edistyminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Psykososiaalisen kuntoutuksen palveluissa kuntoutujan yksilöllinen tuki yhdistyy yhteisöllisyyteen ja toiminnallisuuteen.

Palveluita ovat kuntoutusohjaus ja tukiasuminen, päivä- ja ryhmätoiminta, työtoiminta, kuntouttava työtoiminta, psykofyysinen fysioterapia ja Tukipisteen matalan kynnyksen keskusteluapu.

Psykososiaalisten palvelujen palvelujohtajana toimii Virpi Penna, 040 137 6894, virpi.penna(at)phsps.fi.

Kirjaudu Intraan