Organisaatio

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö on perustettu 1.1.1998 jatkamaan samanaikaisesti lopetetun Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n alulle laittamaa, kehittämää ja vuosia ylläpitämää mielenterveyspalvelujen kokonaisuutta. Säätiö on voittoa tavoittelematon, alueellinen ja yleishyödyllinen yhteisö; mielenterveyspalvelujen tuottaja, kouluttaja ja työnantaja.

Toiminta-ajatus

Säätiön tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja tukea sekä kehittää mielenterveys- ja päihdetyötä, osallistua uusien kuntouttavien toimintamuotojen kehittämiseen ja työskennellä avohoidossa olevien  mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi.

Toiminnan arvot

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö vahvistaa osallisuutta sekä edistää vastuullisuutta ja yhdenvertaisuutta omalla toiminnallaan. Käytännössä säätiö vahvistaa osallisuutta tukemalla asiakkaidensa oman elämän haltuunottoa. Vastuullisena toimijana säätiö edistää sekä asiakkaiden että henkilöstön osallistumista säätiön päätöksentekoon ja kantaa omasta toiminnastaan laaja-alaisesti sosiaalista vastuuta. Säätiön toimintaa ohjaavat keskeisesti kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuuden periaatteet.

Visio

Mielenterveystyön asiantuntijana säätiömme mahdollistaa kuntoutujien oman elämän haltuunoton. Vastuullisena yhteiskunnallisena toimijana kehitämme aktiivisesti mielenterveys- ja päihdetyön osaamista yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja tilaajaorganisaatioiden kanssa.

Kirjaudu Intraan